DEĞERLERİMİZ

Kurum Kültürümüz

  • Maaşlarımız GSA yada Banka tarafından değil müşterilerimiz tarafından ödenmektedir!
  • Sadece yaptıklarımızdan değil aynı zamanda yapmadıklarımızdan da sorumluyuz!
  • Eğer işlerimizi başarı ile sonuçlandıramazsak, rakiplerimiz bize nasıl yapılacağını söyler!
  • Müşterilerimizi dinlemeli, onların ihtiyaçlarını anlamalıyız ve onların beklentilerini karşılayacak çözümler sunmalıyız!
  • Bireysel çalışmak yerine takım çalışması yapmak her zaman daha başarılı sonuçlar doğurur!
  • Her çalışanımız yaptığı işteki prosesin asıl sahibidir!
  • Hatalarımızdan ders çıkartmalıyız!
  • Uzmanlaşmış çalışanlarımız şirketimizin sahip olduğu en büyük değerdir!
  • Başarı ölçülebilir. Her zaman rakiplerimizden bir adım önde olmalıyız!

Misyon

Küresel pazarda yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tüm imkanlarını en verimli şekilde kullanarak karşılamayı amaçlayan, çalışanlarının sürekli eğitim ile gelişimlerini destekleyen, çevreye ve insana duyarlı, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini yerine getiren bir firma olmaktır.

Vizyon

Yurt içi ve dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir ürün ve çözümler sunmak, talaşlı imalat konusunda sektörün tanınan firmalarından  olabilmektir.

Öz Değerlerimiz

Firma olarak öz değerlerimiz; milli ve yerli, yetkin, güvenilir, yaratıcı, paydaş odaklı, cesur ve öncü bir firma olmaktır.

Etik İlkelerimiz

Etik ilkelerimiz arasında güvenilir ve saygın olmak, gelişime, değişime ve eleştiriciye açık olmak, paydaşlarla ilişkilerde dürüst açık ve adil olmak, takım çalışmasına inanmak, müşteri ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması, misyona uygun biçimde ve vizyonu yakalamak hedefiyle çalışılması, çevreye duyarlı olmak, iş ahlakına, hukuka, etik ilkelere bağlı olmak, iş sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik düzenlemelere uyma ve gerekli tedbirlerin alınması temel ilkelerimizdir.