KURUMSAL
GETRIEBE SCHAFER ANKARA Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Eylül 2002 tarihinde, talaşlı imalat sektöründe çeşitli tip ve boyutlarda redüktör üretimi ve her türlü makine aksam parçalarının Torna, Tesviye, Frezeleme, Delme işlemlerinde faaliyet göstermek amacıyla Alman C. H. Schäfer Getriebe GmbH firmasının desteği ve biri yabancı diğeri Türk, iki ortak ile kurulmuştur. Halen faaliyetlerini 1500 metrekare kapalı, 2000 metrekare açık alanda sürdürmektedir. Bugüne dek Türk Sanayine, ihracatla hizmet vermiş olan GETRIEBE SCHAFER ANKARA, yeni hedefleri doğrultusunda ihracat kapasitesini geliştirme yolunda hızla ilerlemektedir. GETRIEBE SCHAFER ANKARA’nın amacı, ürün teklifinden, teslimine kadar tüm süreç boyunca, müşterilerimizin beklentilerini karşılayarak, müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bu amaca uygun olarak üretilen ürünlerimiz kalite kontrol laboratuarımızda üretimin her boyutunda titizlikle kontrol edilmekte, gerekli spesifikasyonlara uygunluğu onaylanmakta, aynı titizlikle müşterilerimize sevki sağlanmaktadır. GETRIEBE SCHAFER ANKARA, Schäfer Antriebstechnik firmasıdır. AkpOut
KALİTE BELGELERİ
Getriebe Schafer
ISO90012015-TR ISO140012015-TR ISO180012007-TR Bizler GETRIEBE SCHAFER ANKARA olarak; » Yerel ve küresel pazarda imajımızı ve payımızı sürekli arttırarak, her zaman tercih edilen ve güvenilen bir firma olmayı, » Müşterilerimizin talep ve beklentilerini; tüm imkânlarımızı en verimli şekilde kullanarak karşılamayı, » En önemli kaynağımız olan, çalışanlarımızın sürekli eğitim ile gelişimlerini destekleyerek başarıya takım bilinci ile ulaşmalarını, » Kıyaslama, değerlendirme ve eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızın "bilgi birikimini" sürekli olarak arttırmayı, » Her seferde bir öncekinden daha iyisini yaparak, "sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi" teşvik etmeyi, » Ulusal ve Uluslararası kalite sistemi ile ürün standartlarına uygun olarak çalışmayı, » Günün gereği teknolojiye sahip ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamayı, garanti ediyoruz.
KALİTE POLİTİKASI *Eğitimli ve deneyimli personelimizle, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak, kurumumuzdan hizmet alan vatandaş ve tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini süresinde karşılamak, memnuniyetlerini sağlamak, *Paydaşlarımızın memnuniyetini sürekli kılmak ve hiçbir koşulda kaliteden ödün vermemek, *Stratejik Plan ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarını, uygulanabilir kılarak güncel yasal mevzuat çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek, geliştirmek ve etkinliğini artırmak *Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin yönetim sistemleri oluşturmak ve iyileştirmek, *Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak, *Hayata geçirdiğimiz tüm sistemlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak. İSG POLİTİKASI *İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde tutarak minimum iş kazası ile faaliyetlerimizi yürütmek, *Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak, *Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, İSG yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmek, ÇEVRE POLİTİKASI *Yenilenebilir enerji kaynak kullanımını artırmak, *Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilir doğal kaynak bırakmak, *Biyolojik çeşitliliği ve ekosistemin korunmasına katkı sağlamak, *Çevre kirliliğini önlemek,    *Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek, *Çevreye saygı ve bilinçlendirme çalışmalarını sürekli kılmak, *Çevre yönetim sistemi standartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, çevre politikamızdır.